Beth yw'r cyfamod?

O dan delerau’r Cyfamod, ni ddylai Aelodau’r Lluoedd Arfog, cyn-filwyr na’u teuluoedd wynebu unrhyw anfantais o’i gymharu â dinasyddion eraill pan ddarperir gwasanaethau cyhoeddus a masnachol. Mae ystyriaeth arbennig yn briodol mewn rhai achosion, yn arbennig i’r sawl sydd wedi rhoi’r mwyaf fel y sawl a anafwyd a’r sawl mewn profedigaeth.

Mae’r ymrwymiad hwn i gydnabod yr aberth a wneir gan Gymuned y Lluoedd Arfog ar ran eu gwlad.


Llywodraeth Leol yng Nghymru a Chymuned y Lluoedd Arfog

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiwallu ac ymateb i anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog yma yng Nghymru.

Mae’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi ymrwymo i’r Cyfamod.  Mae gan bob awdurdod Gefnogwr y Lluoedd Arfog, rôl a ymgymerir gan aelod etholedig. Diben y Cefnogwr yw hybu a chefnogi lles Cymuned y Lluoedd Arfog o fewn yr awdurdod lleol; i fod yn un pwynt mynediad a chysylltu â Chymuned y Lluoedd Arfog yn lleol i nodi prif faterion o bwys.

Mae gan wasanaethau awdurdod lleol fel tai, addysg a gofal cymdeithasol i gyd rôl i’w chwarae i ymateb i anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog a sicrhau nad ydynt dan anfantais oherwydd eu bod yn gwasanaethu ein gwlad.

Gallwch ddarllen mwy yma am y Cyfamod a hefyd gweld y gwaith ar y gweill ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru.  Mae’r adnodd hwn wedi’i ddatblygu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac mae wedi’i ariannu gan Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog.