Cefnogaeth Gymunedol – Nedd Port Talbot

Pan welodd David Singletary – aelod o Elusen y Lluoedd Arfog, SSAFA –adeilad lleol, cymharol segur ym Mhort Talbot, fe welodd gyfle. Cyfle i gyn-filwyr a’r genhedlaeth nesaf greu dewisiadau cadarnhaol a newid. Heddiw, mae’r cyfle a’r weledigaeth honno’n realiti, gan roi mynediad am ddim i gyn-filwyr i gyfleusterau sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn yn y gymuned ehangach.