Iechyd Meddwl a Lles – Wrecsam

Mae prosiect Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas yn Wrecsam yn cefnogi grwpiau cymunedol a chyn-filwyr trwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu sgiliau newydd a hyfforddiant. Yma, mae Ian Macinnes, gwirfoddolwr gyda’r prosiect yn disgrifio sut y gall y prosiect helpu i wella lles trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd ystyrlon mewn amgylchedd cyfoethog a gwobrwyol.