Rhondda Cynon Taff

Yma, mae’r Dirprwy Arweinydd, y Cyng. Maureen Webber, yn esbonio ei rôl fel Aelod Arweiniol y Lluoedd Arfog ac yn rhoi cipolwg ar waith y Cyngor yn y maes hwn sy’n cwmpasu cyflogaeth, cynlluniau disgownt busnes ac addysg.