Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mae CLlLC yn hynod falch bod pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi ymuno â’r Cyfamod. Yma, mae Prif Weithredwr CLlLC, Steve Thomas yn sôn am y rôl bwysig y mae’n rhaid i lywodraeth leol ei chwarae wrth gyflawni ymrwymiadau’r Cyfamod.